top of page
  • Writer's pictureSami Pesto

Tehokas vaivaisenluu hoito ilman leikkausta

Päivitetty: 6. tammik.


Vaivaisenluu eli hallux valgus diagnosoidaan, kun ensimmäinen jalkapöydän luu kääntyy kehon keskilinjasta katsottuna sisään ja isovarvas ulos kohti muita varpaita. Virheasennon myötä isovarpaan tyvinivel menee osittain sijoiltaan, jalkaterän painon kannattamisominaisuudet (tripod asento) heikkenevät, jalkaterän kuormitusalue siirtyy pienemmille jalkapöydän luille ja jalkaterän kierteinen liike katoaa.


Vaivaisenluun virheasentoon liittyy usein päkiän leviäminen. Vaivaisenluun kipu esiintyy isovarpaan tyvinivelessä rasittaessa, myös alueen limapussi saattaa tulehtua, joka aiheuttaa kipua nivelen ulkosivulla. Kipu on usein isoin tekijä kun mietitään voidaan edetä kuntoutuksessa ilman vaivaisenluu leikkausta.


Poikittaiskaaren toiminta heikkenee ja ennen pitkään iso varpaan koukistuminen rajoittuu, jolloin vaikutukset hankaloittavat arkiliikkumista ja kävelyä. Vaivaisenluun kivun ja oireilun pitkittyessä, muodostuu nivelen sivuun luukasvama (bunion), joka usein hankaloittaa kenkien valintaa ja ärsyyntyy hankauksesta. Luukasvamaan ei ole kovin tehokasta tapaa vaikuttaa ilman vaivaisenluu leikkausta, mutta hoito yleensä auttaa kipuun ja jopa vähentää virheasennon laajuutta.


Hoitamattomana vaivaisenluun kipu haittaa ensin rajua liikuntaa, mutta pitkittyessään kipu on tehokas arkea ja kävelyä rajoittava tekijä. Vaivaisenluun ja polven nivelrikon sekä vaivaisenluun ja isovarpaan tyvinivelen kuluman välillä on havaittu yhteys.


Vaivaisenluun kuntoutuksella saadaan suurimmassa osassa vaiva hoidettua kivuttomaksi ja toimintakyky palautettua, mutta hankalammissa tapauksissa on harkittava leikkausta. Tehokas hoito päästään aloittamaan ajoissa, jolloin mahdollisuus kuntoutua ilman leikkausta on suurempi.


Tehokas vaivaisenluu hoito ei vaadi leikkausta
Jotta vaivaisenluun hoito olisi tehokasta kannattaa aloittaa ajoissa.

Vaivaisenluu hoito ilman leikkausta ja sopivat kengät


Vaivaisenluu terminä ei ole enää kovin kuvaava, sillä vaivaisten sijaan sitä havaitaan ja hoidetaan myös terveillä ja nuorilla ihmisillä. Erityisesti korkokenkiä käyttävillä naisilla vaiva on yleinen. Työikäisistä vaivaisenluu kivuista ja oireista kärsii joka viides. Kaikki eivät edes harkitse mitään muuta hoitoa kuin leikkausta.


Vaivaisenluu on vahvasti liitoksissa länsimaiseen kenkäkulttuuriin, sillä vaiva ei ole yleistynyt kansojen parissa, joissa kenkiä ei käytetä. Huono kenkävalinta usein ohjaa isovarvasta kääntymään sisään kohti toisia varpaita ja myös jarruttaa vaivan kuntoutumista.


Liian pieni tai kärjestä kapeneva kenkä, jossa on liian ahdas tila varpaille (toebox), on vaivaisenluun aiheuttaja. Riittävän tilava arkijalkine on osa tehokasta vaivaisenluun hoitoa. Mikäli kenkiä ei vaihdeta tilavampiin ja jalkaterveyttä ylläpitäviin, ei vaivaisenluuta voida välttämättä hoitaa ilman leikkausta. Ja leikkauksen vaikutukset usein katoavat huonojen kenkien käytön myötä.


Myös reilusti kantakorkoa tulisi välttää erityisesti jatkuvasti käytettynä. Jo 5 cm:n korko lisää kuormitusta päkiälle noin 63 prosenttia verraten korottomiin kenkiin. Korkokenkiä käytettäessä jalan tukipinta pienenee ja kävelyn normaali biomekaniikka muuttuu, mikä saattaa ohjata isovarvasta kääntymään sisäänpäin.


Tällaisia kenkiä harvoin ja lyhyitä aikoja kerrallaan käytettynä, erikoistilaisuuksissa kuten juhlissa joissa muutoinkin istutaan suuri osa ajasta, haitta ei ole useinkaan pysyvä.


Vaivaivaisenluu leikkauksen hinta saattaa olla kovempi kuin luullaan


Äärimmäisessä tapauksessa suositellaan vaivaisenluu leikkausta. Vaivaisenluu leikkaus suoritetaan usein yksityisen sairaanhoidon puolella lääkärin kliinisen tutkimuksen ja röntgenkuvan perusteella.


Virheasennoltaan ja kivuiltaan lievät vaivaisenluut eivät aina hyödy leikkaushoidosta. Leikkaukseen on tarpeellista hakeutua vain, mikäli kuntoutus ei ole tuottanut haluttuja tuloksia ja kivut haittaavat päivittäisiä toimia.


Lievänkin vaivaisenluun hoidossa on hyödyllistä käydä jalkaterapeutin vastaanotolla, sillä näin vaivan eteneminen on mahdollista pysäyttää.


Tietyt jalkaterän rakenteelliset ominaisuudet altistavat vaivalle herkemmin, ja näin vaivan periytyminen on yleistä, mutta kukaan ei synny vaivaisenluun kanssa. Mikäli jalkaterän ja nilkan toiminta ei rakenteellisista syistä johtuen kehity, leikkauksen todennäköisyys kasvaa.


Virheasennossa on eri vaikeusasteita. Kohtalaisessa virheasennossa varvas on taipunut 20–40 astetta ja vaikeassa virheasennossa yli 40 astetta – silloin isovarpaan tyvinivel voi olla jopa osittain pois paikaltaan. Pelkkä varpaan asento ei kuitenkaan ole leikkausindikaattori.


Mikäli vaivaisenluun kipu arjessa ja toiminnanvajaus on merkittävä, ja kuntoutus ei ole onnistunut, on operaatio kannattava vaihtoehto, pelkkä kosmeettinen syy ei ole riittävä. Tällöinkin suositellaan kuntouttavaa lähestymistä. Vaivaisenluun leikkaustekniikoita on yli 100 erilaista eikä yhtä kaikissa tapauksissa toimivaa menetelmää ole pystytty tutkimuksellisesti perustelemaan.


Vaivaisenluu leikkaus on usein onnistunut ja varpaan kivun lievitys on huomattava, mutta toimintakyvyn palauttaminen harjoittelulla ja kenkävalintojen muuttaminen on oleellista tehdä viimeistään leikkauksesta toipuessa. Ainoana hoitomuotona vaivaisenluun leikkauksen teho on hyvin rajallinen.


Omalla jalkaterapia klinikalla usein kohtaa leikkauksen läpikäyneitä ihmisiä, jotka eivät ole motivoituneet kuntoutukseen, ja tilanne palaa ennalleen leikkauksesta huolimatta, jolloin vaivaisenluu leikkauksen hinta on moninkertainen hyötyihin nähden.


"En tiennyt, että vaivaisenluuta voi hoitaa näin tehokkaasti jalkaterapiassa. Nyt näyttää siltä, etten tarvitsekaan vaivaisenluu leikkausta." -Marja K., 65v, eläkeläinen

Kengät ovat avain asemassa kipeän vaivaisenluun hoidossa.
Liian kapeakärkiset kengät saattava vaikeuttaa kipeän vaivaisenluun hoitoa.


Vaivaisenluun hoito on mahdollista ilman leikkausta, jos kuntoutus on tehokasta


Jalkaterän vahvistaminen💪

Säännöllinen jalkajumppa tai varvasjumppa ovat tehokas tapa hoitaa ja ennaltaehkäistä vaivaisenluun syntymistä. Erityisesti poikittaiskaaren toiminnan palauttava harjoittelu ja jalkaterän pienten lihasten voiman kasvattaminen on hyödyllistä vaivaisenluun hoidossa.


Myös kävely- ja tasapainoharjoittelua suositellaan, sillä ne siirtävät hoitoa lähemmäs arkiliikkumista. Harjoittelua on helppo tehdä vaikka bussipysäkillä odotellessa ja kävelylenkin yhteydessä.


Kuormituksen hallinta📈

Vaikka kävelystä on selviä terveyshyötyjä, liika kuormitus ärsyttää varpaan nivelrakennetta, lievässäkin vaivaisenluu tapauksessa. Askelmäärien ja seisomisen sekä juoksemisen hallinta on ensiarvoisen tärkeää.


Hoitona erityisesti iskuttavan liikunnan seuranta, esimerkiksi juoksukellon avulla, ja kuormituspiikkien välttäminen on järkevää vaivaisenluun kannalta. Myös ylipainon on havaittu olevan yhteydessä vaivaisenluu esiintyvyyden kanssa, joten painonhallintaa tulee myös tarkkailla.


Jalkaterän ja 1 tyvinivelen mobilisaatio💆‍♂️

Virheasentoon joutuneen 1 varpaan ympärillä olevat kudosrakenteet, ovat jatkuvasti venyttyneitä ja toiselta puolelta kiristyneinä. Tämä saattaa johtaa nivelen liikerajoittumiseen, joka lisää nivelrikon riskiä. Mobilisaatiolla on hyvät vaikutukset liikelaajuuden lisäämiseen.


Pelkkä vaivaisenluun venyttely saattaa aiheuttaa kipua niveleen, mutta mobilisaatiota on mahdollista tehdä vaikka nivel olisikin kipeä. Sitä suositellaankin tehtäväksi ennen pitkiä kävely ja juoksu lenkkejä.


Oikeat kenkävalinnat ja tukipohjalliset👞

Niin vaivaisenluun ennaltaehkäisyn kun hoidonkin kannalta riittävä kengän koko on a ja o. Kipuilevaa vaivaisenluuta voi rauhoittaa käyttämällä tukevapohjaista kenkää tai hankkimalla tukipohjallisen, joka vähentää kuormitusta kipualueelta. Poikittaiskaarta kohottava pohjallinen saattaa olla hyödyksi.


Vaivaisenluuta hoitavat tukipohjalliset valmistetaan jalkaterapeutin tai vastaavaan ammattilaisen vastaanotolla. Pohjallisiin lisätään yksilöllisesti jalkaterää tukevia ja varvasta suojaavia elementtejä.


Varvasortoosit🦶

Yksilöllisesti valmistetut varvasortoosit ohjaavat varpaan linjausta kävellessä, joka voi lievittää vaivaisenluun kipua rasituksessa. Linjauksen ohjaus onnistuu vain jos 1 varpaan liikkuvuus on riittävä ja kengissä on riittävästi tilaa myös varvasortoosille.


Varvasortoosit, kuten pohjalliset ja muutkin vaivaisenluu tuet, ovat passiivista hoitoa, ja niiden paras apu on kivunlievityksessä. Paras hyöty saavutetaan yhdistämällä ne aktiiviseen voimisteluun ja harjoitteluun.


Myös varpaiden erottajat ovat hyvä vaihtoehto, vaikka eivät olekaan yksilöllisiä.


Yölastat ja vaivaisenluu tuet sekä teippaus👣

Varpaan oikaisuun on myös saatavilla erilaisia vaivaisenluu tukia, lastoja ja remmejä, joita käytetään joko liikkuessa tai yöllä.

Vaivaisenluu tukia voi hankkia apteekista ja terveyskaupoista.


Myös teippauksesta saattaa olla hyötyä. Vaivaisenluun kinesio teippaus on helppoa tehdä itselleen pienen harjoittelun jälkeen. Passiivinen hoito, tulee kuitenkin olla aktiivisten hoitojen tukeva, eikä ainoita vaihtoehtoja.


Vaivaisenluun hoito jalkaterapian keinoin


Jalkaterapeutti on vaivaisenluun hoidon ammattilainen ja hoidon tavoite on aina pyrkiä välttämään kirurginen operaatio, mikäli mahdollista. Tutkimukset osoittavat, kuntouttavien toimenpiteiden olevan jopa leikkausta tärkeämmässä roolissa, sillä usein operaatiosta huolimatta vaiva ei parane tai se uusiutuu operaation jälkeen.


Vaivaisenluun hoito on aina yksilöllistä sillä syyt vaivaisenluun syntymisen taustalla ovat hyvin moniuloitteisia. Jalkaterän toiminta ja rakenne, jalkinevalinnat, liikkumistottumukset ja elämäntavat vaikuttavat vaivaisenluun syntymiseen, ja näin myös vaivaisenluun hoitoon.


Hoito alkaa aina tarkalla tutkimuksella sisältäen haastattelun sekä tarvittavat biomekaaniset tutkimukset. Ajoittain kävely- tai juoksuanalyysi paljastaa toimintahäiriöt tai lihasepätasapainon, joihin lähdetään kohdistamaan hoitoa yksilöidyllä harjoiteohjelmalla.


Jalkaterapeutti ohjeistaa myös kenkien, pohjallisten ja muiden apuvälineiden hankinnassa ja käyttöönotossa. Kivun lievitykseen voidaan käyttää teippauksia tai manuaalissta käsittelyä.Löydä jalkaterapeuttisi Helsingistä ja Tampereelta.Lähteet:

Hyrsky 2020, Hurn ym. 2015; Nishimura ym. 2018 Moulodioulodi ym. 2019, Hawson ym. 2014, Klemola 2011, Klemola 2011, Torkki 2003, Malagelada 2019, Puszczałowska-Lizis ym. 2019, Laine 2019, Resch 1995, Manninen ym. 1998.


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page