top of page
  • Writer's pictureSami Pesto

Osteoporoosi ja liikunta

Päivitetty: 21. maalisk. 2023

Osteoporoosin kansankielellä käytetty termi "luukato" kuvaa tätä luuston sairautta hyvin. Osteoporoosissa luuston haurastuminen on tavanomaista runsaampaa, eli toisin sanoen luu katoaa ajan myötä. Osteoporoosia sairastavalla ihmisellä on kohonnut riski saada luun murtuma.


Mikä on osteoporoosi?


Luukudos uusiutuu jatkuvasti ja 30 vuotiaaksi asti luun muodostuminen on vilkkaampaa kuin sen hajoaminen. Tähän asti siis luun tiheys lisääntyy ja lujuus kasvaa, ja tiheys pysyy muuttumattomana noin 40 vuotiaaksi asti, jonka jälkeen luun lujuus alkaa hiljalleen heiketä meillä kaikilla.


Osteoporoosissa luun haurastuminen on edennyt niin pitkällä, että luun tiheys noin 25 prosenttia pienempi kuin 20–40-vuotiailla. Jos tiheys on selvästi alentunut, mutta vähemmän kuin 25 prosenttia, kyseessä on luun tiheyden väheneminen eli osteopenia.


Osteoporoosi näkyy ihmisen luurangossa
Osteoporoosin etenemistä voi hidastaa oikealla liikunnalla

Osteoporoosi on oireeton, kunnes luu murtuu


Kun luun tiheys on vähentynyt näin merkittävästi voi luu murtua ilman suurta ulkoista voimaa. Osteoporoosin merkittävin haaste onkin hyvin vähäisestä vammasta johtuvat murtumat. Mitä pidemmälle haurastuminen on edennyt sitä pienemmästä iskusta luu murtuu.


Osteoporoosi on naisilla selvästi yleisempi kuin miehillä. Noin 40% yli 50-vuotiaasta naisesta saa nikama- tai reisiluun kaulan- tai rannemurtuman loppuelämänsä aikana. Miehistä vastaava luku on puolet pienempi.


Suomessa luun murtumia tapahtuu noin 30000-40000, ja osa syynä on osteoporoosi. Kaatuminen on murtuman yleisin aiheuttaja.


Katuminen saattaa johtua heikosta tasapainosta. Testaa onko sinulla huono tasapaino!

Vasemmalla terve luukudos ja oikealla osteoporoosin seurauksena vähentynyt luuntiehys.
Vasemmalla terve luukudos ja oikealla osteoporoosin seurauksena vähentynyt luuntiehys.

Osteoporoosin toteaminen

Pienistä iskuista syntyneet murtumat ovat kivuliaita, ja tällöin usein hakeudutaan röntgen kuvaan jossa samalla epäillään osteoporoosia. Luun haurastuminen havaitaan DEXA-luuntiheysmittauksen avulla, mutta tämä suoritetaan usein vasta ensimmäinen luun murtuman yhteydessä.


Onko minulla osteoporoosi?


Osteoporoosia on hankala ennustaa etukäteen sillä se ei aiheuta oireita eikä luun haurastuminen tunnu miltään. Nikamamurtumat ovat yleisiä ja usein kivuttomia, joskin niihin liittyvän pituuden lyhentyminen saattaa paljastaa osteoporoosin. Mikäli pituutesi on alkanut painumaan kasaan voi taustalla olla osteoporoosi. Erityisesti jos olet vaihdevuodet ohittanut nainen, kuulut riskiryhmään.


Jos alla mainitut osteoporoosin riskitekijät pitävät kohdallasi paikkansa tai suvussasi on esiintynyt osteoporoosia, on osteoporoosin saaminen sinulle todennäköisempää.


Osteoporoosin riskitekijät


Osteoporoosin syntyyn on havaittu riskitekijöitä, ja niitä hoitamalla voisi mahdollisesti ennaltaehkäistä ennenaikaista luun haurastumista.

  • vähäinen liikunta

  • tupakointi

  • liiallinen laihuus, etenkin syömishäiriö anorexia nervosa

  • kuukautisten loppuminen (vaihdevuodet) tavallista aikaisemmin

  • vähäinen kalsiumin saanti ravinnossa

  • D-vitamiinin vähäinen saanti

  • pitkäaikainen (yli puoli vuotta) suun kautta nautittu kortisonilääke

  • jotkin muut lääkkeet, etenkin epilepsialääkkeet

  • jotkin kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat sairaudet, esimerkiksi keliakia, lisäkilpirauhashormonin liikatuotanto ja maksasairaudet


Osteoporoosin syynä voi olla ikääntyminen (primaarinen osteoporoosi) tai sen voi aiheuttaa myös jokin sairaus tai lääke (sekundaarinen osteoporoosi). Esimerkiksi diabetes on vahvasti liioksissa osteoporoosin syntyyn.


Onko osteoporoosin ennaltaehkäisy mahdollista?


Luun haurastumista ei voi pysäyttää ja on hyvin yksilöllistä miten nopeasti luun tiheys muuttuu ihmisen elämän aikana. On kuitenkin mahdollista elää normaalia elämää ilman huolta osteoporoosista.


Osteoporoosi ja sen aiheuttamat murtumat työllistävät myös jalkaterapeuttia. Kaatumisen välttäminen on parasta luun murtumien ennaltaehkäisyä. Läpi elämän jatkuva säännöllinen liikunta, niin kestävyyskunnon ylläpito kuin voimaharjoittelu ovat omiaan estämään kaatumisia.


Osteoporoosi ja voimaharjoittelu


Jo verrattaen pienellä iskuttavalla liikunnalla on saatu luun tiheyttä ylläpitävä vaikutus. Myös voimaharjoittelussa, jossa luuhun kohdistuu lähinnä vääntövoimia, on havaittu luun lujuuteen positiivisia vaikutuksia.


Hyvät ruokailutottumukset myös ylläpitävät tervettä luun kasvua. D-vitamiinin ja kalsiumin saannin varmistaminen on suositeltavaa mikäli on perinnöllinen taipumus osteoporoosille.


Voiko ostoeporoosia hoitaa?


Lääkehoito ja säännöllinen luuntiheyden kehityksen seuranta ovat ensisijaisia osteoporoosin hoitomuotoja.


Liikuntaa suositellaan erityisesti kaatumistapaturmien ennaltaehkäisevänä hoitona. Kaatumisten ehkäisynohjaus tulee aloittaa ajoissa, jotta vältyttäisiin murtumilta. Suullisen ohjeistuksen lisäksi siihen kuuluu kodin vaaratekijöiden arviointi ja tarvittavien kodin muutostöiden toteuttaminen sekä apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus. Esimerkiski liukkailla säillä ehdoton apu on jalkineisiin asennettavien liukuesteiden ja lonkkasuojainten käyttö.


Näkökyvyn tarkastus saattaa tulla tarpeeseen, jolloin oikeilla laseilla mahdollistettaisiin hankalissa maastoissa, ahtaissa tiloissa tai pimeässä helpompi liikkuminen.


Ravitsemustilan arviointi ja tarvittaessa ravitsemushoidon toteuttaminen on tärkeää, sillä heikko ravinteiden saanti tai aliravitsemus ovat yhteydessä heikentyneeseen luuntiheyteen.
Milloin jalkaterapiaan?


Osteoporoosin hoito jalkaterapiassa keskittyy kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja elämänlaadun parantamiseen osteoporoosista huolimatta. Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu pitävät yllä toimintakykyä ja samalla edistävät luun terveyttä.


Hyvin suunniteltu voimaharjoittelu on turvallista osteoporoosista huolimatta, ja yleensä löydetään monia eri vaihtoehtoja liikkumiseen ilman pelkoa luiden murtumisesta. Esimerkiksi aerobisen harjoittelun ei tarvitse aina olla juoksemista, eikä harjoittelun tarvitse rajoittua pelkkään vesiliikuntaan.


Iho- ja kynsimuutosten hoito saattaa edesauttaa liikkumista ja estää kaatumista. Hankaumat, känsät tai muut kipeät ihomuutokset saattavat hankaloittaa kenkien valintaa ja liikkumista arjessa.Lähteet:

Hong AR, Kim SW. Effects of Resistance Exercise on Bone Health. Endocrinol Metab (Seoul). 2018;33(4):435-444. doi:10.3803/EnM.2018.33.4.435


Pajala S,Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opas 16,4.painos, Tampere. Juvenes Print-Suomen yliopistopaino Oy 2016

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Julkaistu: 08.12.2020
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page